Woocommerce Shipping Gateway per Product Premium

29,95 / year

WooCommerce là một trong những tốt nhất các plugins giỏ mua hàng có sẵn cho WordPress. WooCommerce Shipping Cổng mỗi sản phẩm của Dreamfox Truyền thông, plugin của chúng tôi, được cho là một trong những cửa ngõ vận chuyển plugin tốt nhất cho WooCommerce. Cùng nhau, họ có thể làm cho nó xảy ra được một số các cửa hàng tốt nhất hiện có.
Plugin này cho woocommerce phép bạn chọn các phương thức vận chuyển có sẵn cho từng sản phẩm riêng.

Để biết thêm thông tin và các tính năng: http://www.dreamfoxmedia.nl/woocommerce/woocommerce-shipping-gateway-per-product-pro/

Đăng ký bao gồm:
– cập nhật và nâng cấp miễn phí 1 năm
– 1 năm hỗ trợ miễn phí
Các plugin vẫn sẽ hoạt động sau 1 năm, nhưng bạn không có quyền truy cập để nâng cấp mới và cập nhật, và bạn sẽ không có hỗ trợ.

SKU: wcsgpp-p Categories: , Tags: , , ,